Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Proje Teklif Çağrısı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Proje Teklif Çağrısı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 52 milyon TL toplam bütçe tahsis edilen Genç İstihdamının ve Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi Mali Destek Programı ile Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını ilan etti.

TRA2 Bölgesi’nde faaliyette bulunan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak tasarlanan, 7 milyon TL bütçeli Genç İstihdamının ve Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi Mali Destek Programı ile Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde genç girişimciliği ve genç istihdamı desteklenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik olarak 45 Milyon TL bütçeli Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-07 uygulanacak.


Detaylı bilgi için tıklayınız